TRWRR Interaktywne pliki PDF 

361 Rymowane historie

  • Cztery zestawy po 90 opowiadań.

  • Systematycznie obejmuje cały skład fonetyczny języka angielskiego.

  • Apeluje do uczniów w każdym wieku.

  • Odczytuje słowa na głos wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu lub akapit po akapicie zgodnie z kontekstem. 

  • Gwarantuje śmiech i uśmiech przy każdym przerzuceniu strony.

  • Otwiera się w przeglądarce Edge (standardowy PDF).

Stories 174 and 175
Story 176
Pig on a Spit with thumbnails

Spis treści (łatwe odniesienie)

Shows pig on a spit read line by line in color

Czyta linia po linii w kolorze