WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIE

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE LUB MICROSOFT. GOOGLE I MICROSOFT ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TŁUMACZENIAMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ORAZ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

 

Strona internetowa Totally Literate została przetłumaczona dla Twojej wygody za pomocą oprogramowania do tłumaczenia obsługiwanego przez Tłumacza Google. Podjęto rozsądne wysiłki w celu zapewnienia dokładnego tłumaczenia, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe ani nie ma zastępować ludzkich tłumaczy. . Tłumaczenia są dostarczane jako usługa dla użytkowników strony internetowej Totally Literate i są dostarczane „tak jak są”. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, rzetelności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń wykonanych z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, Flash itp.) mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Oficjalnym tekstem jest angielska wersja strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z dokładnością informacji zawartych w przetłumaczonej witrynie, należy zapoznać się z angielską wersją witryny, która jest wersją oficjalną.