Przegląd

Całkowicie piśmienny

Smartfony

Aby przeczytać tekst, po prostu dotknij ekranu. 

Aby posłuchać narratora :

  • Kciukiem naciśnij ekran w dół, aby wyświetlić 3 liniowe kropki, a następnie dotknij ich.

  • W menu wykresu przewiń w dół i wybierz „Wyświetl witrynę na komputery”.  

  • Aby rozpocząć narrację, dotknij ikony mikrofonu na spódnicy narratora.

  • Podczas słuchania ponownie dotknij 3 liniowych kropek i wybierz „Witryna mobilna”.