Słownik/pasek boczny

Porównanie trzech połączonych ze sobą silników firmy Microsoft

WCIĄGAJĄCY CZYTNIK

SŁOWO

BRZEG

Jak czytać tekst 

Tekst dowolnego języka flagi jest zaznaczony, a następnie otwiera się bezpośrednio na platformie IR.

Tekst można kopiować i wklejać do dokumentu Word.

Dostępne na własnym komputerze użytkownika.

Tekst jest zaznaczany przez dwukrotne kliknięcie L, a następnie kliknięcie P i

Opcja „Kontynuuj czytanie na głos” jest wyświetlana jako opcja i kliknięta.

Jak aktywować pasek boczny

Dwukrotnie kliknij słowo lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Szukaj [słowo]”

Dwukrotnie kliknij słowo lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Szukaj [słowo]”

Dwukrotnie kliknij słowo lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Pasek boczny wyszukiwania dla „[słowo]”

Funkcje słownika

Słownik dźwiękowy

nie dotyczy

Ograniczone do słuchania jednego słowa na raz na pasku bocznym.

Brak opcji wprowadzania i słuchania dodatkowych słów.

Dostępne tylko na własnym komputerze użytkownika.

Nieograniczona możliwość wprowadzania i słuchania dodatkowych słów na pasku bocznym.

Definicje

nie dotyczy

Image: definition of a word on MS Word

Ograniczony

Image: definition of a word asnseen on Edge

bez limitu

Okno dialogowe

nie dotyczy

nie dotyczy

Image shows box to input words to be defined

Każde słowo historii TL można wpisać w pole, usłyszeć i zdefiniować

Rozwijane menu

nie dotyczy

nie dotyczy

drop-down menu of languages

Pomoc w wymowie

Czytnik immersyjny i WORD

KRAWĘDŹ

nie dotyczy

Image shows box to input and pronounce words in 2 languages

Gdy w skrzynce użytkownika zostaną wprowadzone słowa w dowolnym języku obcym, często pojawiają się porównania audio z angielskim.

 

Często przedstawia 2 animowane obrazy, jeden przedstawiający usta i zęby, a drugi język

WCIĄGAJĄCY CZYTNIK

SŁOWO

BRZEG

Kopiowanie i wklejanie definicji itp.

Definicje, synonimy itp. można kopiować i wklejać do dokumentu programu Word, a następnie przełączać na IR.

Definicje, synonimy itp. można kopiować i wklejać do dokumentu programu Word.

Definicje, synonimy itp. można kopiować i wklejać do dokumentu programu Word.

Porównanie historii TRWRR, klasycznych historii i wierszy

Porównywanie opowiadań lub wierszy może odbywać się w dwóch lub więcej językach flagowych.

Historie lub wiersze w dwóch lub więcej językach flagowych.

Image shows a story in German and English

*Czytnik immersyjny dostępny w programie Word.

*Wszystkie języki używane przez „natywny” głos TTS.

Image shows a story in 3 languages

Przetłumaczalny tekst w języku angielskim

78 języków

95 dostępnych pakietów językowych

78 języków

Liczba języków TTS 

± 45 języków

 60 języków

Czyta na głos we wszystkich 95 językach 

(na stronie TL)

Obrazy multimedialne

Niewiele, jeśli w ogóle, obrazów jest początkowo widocznych. Jednak stuknięcie w Media często powoduje wyświetlenie kilku, które można powiększyć i wkleić do dokumentu.

Niewiele, jeśli w ogóle, obrazów jest początkowo widocznych. Jednak stuknięcie w Media często powoduje wyświetlenie kilku, które można powiększyć i wkleić do dokumentu.

Mnóstwo obrazów jest widocznych początkowo.

WYŁĄCZNIE KRAWĘDŹ

Słownik 

A highlighted word of a  story is shown with a definitions in Sidebar

Obrazy

Images of a highlighted word is shown in Sidebar

Sugerowane filmy multimedialne 

 videos of a highlighted word are shown in Sidebar